Bảng giá sản phẩm Connect247 Call Center

Hệ thống tổng đài ảo Connect247

Trial
Free VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Hệ thống quản lý dữ liệu Base Cloud
Số lượng user: 5
Dung lượng ghi âm: không giới hạn
Thời gian sử dụng: 15 ngày
Thời gian lưu trữ dữ liệu tổng đài, ghi âm: 1 tháng sau khi trial
Standard
240.000 VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Mọi tính năng của Trial và...
Số lượng user (không giới hạn)
Thời gian sử dụng: không giới hạn
Thời gian lưu trữ dữ liệu tổng đài, ghi âm: 3 tháng
Enterprise
Liên hệ VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Mọi tính năng của Standard và...
Hệ thống quản lý dữ liệu On-premise/Hosted
Thời gian lưu trữ dữ liệu tổng đài, ghi âm: không giới hạn

Nhận thông tin khuyến mãi

Thông tin mới nhất cập nhật dữ liệu

Nhận thông tin