Bảng giá sản phẩm Unify CRM

Chân dung khách hàng toàn diện

Free
Miễn phí VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Số lượng người dùng: 5
Số lượng bản ghi của mỗi đối tượng dữ liệu: 1,000
Quản lý Lead, Account, Contact, Sales opportunity và Ticket
Quản lý tác vụ và hoạt động
Lịch biểu
Trial
30 ngày VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Số lượng người dùng: 5
Số lượng bản ghi của mỗi đối tượng dữ liệu: 5,000
Tính năng tương tự bản Standard
Standard
100.000 VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Số lượng người dùng tối thiểu: 5
Số lượng bản ghi của mỗi đối tượng dữ liệu: 20,000
Các tính năng của bản Free và
Tự động phân bổ Lead hoặc ticket theo cơ chế xoay vòng hoặc ngẫu nhiên có điều kiện
Tích hợp SMS
Professional
350.000 VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Số lượng người dùng tối thiểu: 5
Số lượng bản ghi của mỗi đối tượng dữ liệu: 100,000
Đói tượng dữ liệu tùy biến
Cơ chế chia sẻ dữ liệu theo tiêu chí
Tạo ticket nâng cao với ticket cha, ticket con
Enterprise
Liên hệ VND
/nhân viên/tháng, lập hóa đơn hàng năm
Số lượng người dùng tối thiểu: 20
Số lượng bản ghi của mỗi đối tượng dữ liệu: 30 triệu
Đa dạng mô hình triển khai: Cloud, Hosted hoặc On-Premise
Tùy biến triển khai với đa dạng tích hợp ứng dụng
Dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua email, thoại và chat
Các tính năng của bản Professional và

Nhận thông tin khuyến mãi

Thông tin mới nhất cập nhật dữ liệu

Nhận thông tin