CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này tuyên bố các  quy định về thông tin chúng tôi sẽ thu thập và cách thức xử lý. Base Business Solutions (BaseBS) thu thập thông tin thông qua website https://www.connect247.vn hoặc https://www.basebs.com, các website liên kết, các ứng dụng điện thoại, các dịch vụ được cung cấp, khảo sát, đăng ký dùng thử, API, và toàn bộ các giao tiếp, trao đổi thông tin với nhân viên của chúng tôi thông qua văn bản, email, webchat, điện thoại hoặc bất kỳ phương thức nào khác, vv. Mục đích của việc thu thập này chỉ nhằm mục đích, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang có nhu cầu. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và hiểu rằng bạn quan tâm đến việc sử dụng và chia sẻ các thông tin của mình. Vì vậy, chính sách của chúng tôi đảm bảo tuân thủ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 13”).

Vui lòng tìm hiểu thêm về Chính sách bảo mật của chúng tôi. 

1. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin nào?

Chúng tôi thu thập và lưu trữ các loại thông tin khác nhau dưới đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý dữ liệu khi xét thấy thích hợp và được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

1.1. Thông tin cá nhân

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

 • Ngày, tháng, năm sinh; 

 • Giới tính;

 • Số CCCD;

 • Địa chỉ liên hệ;

 • Quốc tịch;

 • Hình ảnh của cá nhân;

 • Số điện thoại; 

 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

 • Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể;

 • Các kênh liên hệ của cá nhân.

1.2. Thông tin pháp nhân

 • Tên Công ty, tổ chức;

 • Mã số thuế;

 • Địa chỉ;

 • Tài khoản ngân hàng;

 • Thông tin cá nhân của Người đại diện pháp luật;

 • Thông tin cá nhân của các nhân viên trong Công ty, tổ chức.

1.3. Thông tin được thu thập tự động

Giống như hầu hết các trang web và nhà cung cấp nền tảng, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định từ thiết bị của bạn. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ giao thức Internet (IP) hoặc ID, loại trình duyệt web, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các trang hoặc nội dung mà bạn xem hoặc tương tác khi dùng Dịch vụ, và ngày, giờ, thời gian mà bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến sự tương tác của bạn với email như mở, ấn vào hoặc chuyển tiếp một email. 

1.4. Thông tin từ các ứng dụng tích hợp

Bạn có thể tích hợp Dịch vụ của BaseBS với các ứng dụng hoặc hệ thống từ bên thứ 3 mà bạn đang sử dụng. Trong trường hợp này, bạn được khuyến nghị nên đọc kỹ từng điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của từng ứng dụng trước khi cho phép kết nối và tích hợp với Dịch vụ do BaseBS cung cấp.

1.5. Thông tin nhạy cảm

Chúng tôi yêu cầu bạn không gửi hoặc tiết lộ cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào (ví dụ: số an sinh xã hội, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, sinh trắc học hoặc đặc điểm di truyền khác,…) 

2. Lưu trữ và xử lý dữ liệu 

2.1. Chúng tôi nhận và lưu trữ các thông tin mà bạn nhập trên các trang web, các ứng dụng của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ phương thức nào khác, và đảm bảo không chia sẻ các thông tin có được cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nếu không được sự cho phép của bạn. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được nhiều tính năng đặc biệt của chúng tôi. Thông tin bạn cung cấp được sử dụng cho các mục đích như: đáp ứng yêu cầu của bạn về một số thông tin, sản phẩm và dịch vụ nhất định, tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cũng như liên lạc với bạn về các ưu đãi đặc biệt và tính năng mới. Bạn có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin tài khoản nào của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập các tính năng để chỉnh sửa hồ sơ và thông tin tài khoản của bạn.

2.2. Bằng việc cho phép BaseBS kết nối với các ứng dụng tích hợp, bạn chấp thuận việc BaseBS có quyền truy cập và lưu trữ các thông tin mà ứng dụng tích hợp và/hoặc bạn cho phép BaseBS truy cập, sử dụng theo quy định tại chính sách này.

2.3. Nếu bạn gửi hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào cho chúng tôi, đồng nghĩa bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý và sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm đó theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với việc xử lý và sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm của chúng tôi, bạn không được cung cấp thông tin đó. Bạn có thể sử dụng quyền bảo vệ dữ liệu của mình để yêu cầu hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm này hoặc xóa thông tin đó.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được như thế nào?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được từ bạn cho nhiều mục đích khác nhau trong quá trình cung cấp và vận hành dịch vụ, bao gồm:

3.1. Liên hệ, thông báo với bạn về các nội dung có mục đích chăm sóc khách hàng, thông tin về tính năng mới, sản phẩm mới, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin về sự cố, các thông tin cập nhật liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn từ chối tiếp nhận những thông tin, thông báo nêu trên tại bất cứ thời điểm nào.

3.2. Hiểu và phân tích sở thích, xu hướng sử dụng của người dùng để cải thiện dịch vụ và phát triển các sản phẩm, tính năng, tiện ích mới đáp ứng nhu cầu người dùng.

3.3. Chúng tôi sử dụng các thông tin, dữ liệu được thu thập tự động trên Dịch vụ thông qua cookies và các công nghệ tương tự để cá nhân hoá Dịch vụ, ví dụ: việc ghi nhớ một số thông tin, dữ liệu người dùng để hạn chế việc phải nhập thông tin lại nhiều lần cho những lần truy cập tiếp theo, đồng thời quản lý, tổng hợp số liệu về việc sử dụng Dịch vụ như: số lượng người truy cập,..

3.4. Tư vấn giải pháp, sản phẩm hoặc giải đáp những thắc mắc, câu hỏi nếu có.

4. Chính sách bảo mật

4.1. Thông tin cá nhân của bạn được cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, trừ những trường hợp được phép tiết lộ không cần chấp thuận theo quy định pháp luật.

4.2. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết, mang tính chất tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu khách hàng khỏi những sự cố, phá huỷ, rủi ro thất thoát, những hành động truy cập, thay đổi, điều chỉnh hoặc tiết lộ trái quy định pháp luật.

 • Chúng tôi vận hành và đảm bảo đáp ứng theo các tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 về quản lý an toàn thông tin và tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng.

 • Chúng tôi thực hiện việc mã hóa dữ liệu tại tầng vật lý và tầng giao nhận. Mọi Dịch vụ của chúng tôi đều được truy cập an toàn thông qua giao thức HTTPS (SSL/TLS) đảm bảo các thông tin truyền tải sẽ được mã hóa.

 • Chúng tôi cung cấp bảo mật qua việc người dùng phải cung cấp chính xác mật khẩu khi đăng nhập, đồng thời cho phép người dùng chủ động lấy lại mật khẩu qua email cho các trường hợp như: quên mật khẩu, lộ thông tin,...

 • Quản lý đăng nhập thông qua Single Sign-On. Tính năng này cho phép quản trị viên hệ thống của người dùng có thể kiểm soát tài khoản của các thành viên khác một cách tập trung và chủ động hơn.

4.3. Chúng tôi không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép từ bạn. 

4.4. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình.

5. Các trường hợp không bị coi là vi phạm chính sách bảo mật

5.1. Những thông tin không bị giới hạn tiết lộ: bất kỳ thông tin nào mà người dùng cung cấp (ví dụ: ảnh hồ sơ cá nhân, họ tên, số điện thoại, địa chỉ,...) được đặt ở chế độ công khai.

5.2. Những người dùng khác trong cùng một hệ thống của bạn: Người dùng trong cùng một hệ thống chia sẻ, tiếp cận thông tin của nhau do quản trị hệ thống thiết lập.

5.3. Sử dụng dịch vụ của Bên thứ 3: Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để cung cấp cho bạn một số dịch vụ mong muốn. Khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ tích hợp với bên thứ 3, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình và đồng ý với chính sách bảo mật dữ liệu của bên thứ 3.

5.4. Trong trường hợp bất khả kháng, hệ thống máy chủ của chúng tôi gặp phải sự cố, rủi ro hoặc tổn thất ngoài mong muốn như: thảm họa thiên nhiên, lỗ hổng bảo mật bị hacker tấn công nằm ngoài khả năng kiểm soát dẫn đến mất mát thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc tới Khách hàng trong thời gian sớm nhất và cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả để giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra, đồng thời, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết, xử lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các Khách hàng.

5.5. Trong trường hợp có yêu cầu của Cơ quan nhà nước: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp đặc biệt: theo quy định pháp luật, theo quyết định/yêu cầu của các cơ quan tố tụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ. 

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này có thể được chúng tôi cập nhật, thay đổi để phù hợp với quy định của Pháp luật. Và những thay đổi này sẽ được chúng tôi thông báo trên trang chủ của chúng tôi, vì vậy hãy xem xét thường xuyên.

7. Quyền của bạn

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và thông tin cá nhân, đảm bảo lợi ích chính đáng của bạn theo đúng quy định pháp luật hiện hành liên quan. Bạn có các quyền với thông tin cá nhân của mình như sau: 

7.1. Quyền được biết, 

7.2. Quyền đồng ý, 

7.3. Quyền truy cập, 

7.4. Quyền rút lại sự đồng ý, 

7.5.Quyền xoá dữ liệu, 

7.6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu, 

7.7. Quyền cung cấp dữ liệu, 

7.8. Quyền phản đối xử lý dữ liệu, 

7.9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, 

7.10. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, 

7.11. Quyền tự bảo vệ.

Để thực thi các quyền của mình theo đúng quy định pháp luật, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 13 và đọc kỹ những quy định trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi.

8. Nghĩa vụ của bạn

Ngoài các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 13, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn còn có các nghĩa vụ sau:

8.1. Tự chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp pháp đối với những thông tin, dữ liệu do mình tạo lập, cung cấp trên Dịch vụ;

8.2. Tôn trọng và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, sau khi đồng ý cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân do bạn cung cấp;

8.3. Tự bảo vệ và chịu các trách nhiệm liên quan trong trường hợp thông tin cá nhân của mình hoặc người khác bị khai thác, xử lý trái phép do lỗi của bạn;

8.4. Kịp thời thông báo và phối hợp với chúng tôi để giải quyết, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định pháp luật.

9. Điều khoản cam kết

Chính sách này là một phần không thể tách rời của Điều khoản sử dụng của BaseBS.

Mọi câu hỏi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được giải đáp:


Công ty Cổ phần Giải pháp Kinh doanh Nền Tảng

Văn phòng HCM: Tầng 12B, Tòa nhà Ree, 09 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Văn phòng Hà Nội: Tầng 19, Tòa nhà VCCI, 09 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 1900 068 688 - 028 73008845

Email: info@basebs.com


Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của BaseBS, điều đó đồng nghĩa rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy tắc và nghĩa vụ của bạn được nêu trong Chính sách bảo mật này.